• App Store
    download
  • Googleplay
    download
Email:
cstdsk@gmail.com

Nâng Cấp Trang Bị Cam《Tuyệt Đại Song Kiêu》

2014-12-30 16:08:22

Để có thể vững bước giang hồ trong 《Tuyệt Đại Song Kiêu》, hãy trang bị cho nhân vật một bộ trang bị tốt để làm vốn ! Vậy trang bị thế nào mới được gọi là tốt ?

Trang bị gồm 5 phẩm chất: Trắng, Lục, Lam, Tím, Cam. Phẩm chất càng tốt thì thuộc tính càng cao. Mỗi trang bị đều tăng một thuộc tính tương ứng cho nhân vật, cường hóa, tẩy luyện, tăng sao, nâng cấp sẽ khiến cho trang bị mạnh hơn và tăng nhiều thuộc tính hơn !

Trang bị tím cấp 50 trở lên có thể nâng cấp thành trang bị cam. Trang bị cam chính là loại trang bị có phẩm chất cao cấp nhất với thuộc tính mạnh mẽ và 6 dòng thuộc tính phụ được cộng thêm. Khiêu chiến phụ bản anh hùng có thể nhận được các loại quyển trục để nâng cấp trang bị tím thành trang bị cam.

Để nâng cấp trang bị tím, ngoài quyển trục chế tao ra thì còn cần trang bị gốc là trang bị tím. Trang bị tím có thể nhận được khi khiêu chiến các phụ bản tinh anh !